sâmbătă, 5 decembrie 2015

”Omul în căutarea sensului vieții” Viktor E. Frankl

NEVROZA COLECTIVĂ

                          "FIECARE EPOCA   are propria sa nevroză colectivă şi are nevoie de propria sa psihoterapie pentru a-i face faţă. Vidul existenţial, care este nevroza de masă a prezentului, poate fi descris ca o formă privată şi personală de nihilism.  Această convingere este sprijinită şi de Allport, care a spus odată: „De îndată  ce lupta se mută dinspre conflict înspre nişte scopuri altruiste, viaţa în întregul ei se ameliorează, chiar dacă nevroza s-ar putea să nu dispară niciodată complet" (op. cit,p. 95). (n.aut.)poate fi definit drept acel punct de vedere care afirmă că existenţa nu are rost. în ceea ce priveşte psihoterapia, ea nu va fi niciodată în măsură să facă faţă acestei stări de lucruri pe scară largă, dacă nu se fereşte de impactul şi influenţa orientărilor contemporane ale filozofiei nihiliste; altminteri, ea va reprezenta un simptom al nevrozei colective în loc să-i fie de leac acesteia.
Psihoterapia nu doar că va reflecta filozofia nihilistă, ci, totodată, deşi din nebăgare de seamă şi pe nesimţite, îi va comunica pacientului o imagine a omului care este mai degrabă o caricatură, decât adevărata sa imagine. înainte de toate, există un pericol inerent în învăţătura despre „nimicnicia" omului, în teoria conform căreia omul nu este nimic mai mult decât rezultatul condiţiilor biologice, psihologice şi sociale sau produsul eredităţii şi al mediului. O astfel de concepţie despre om îl face pe nevrotic să creadă ceea ce este deja predispus să creadă, respectiv că el este un simplu pion şi o victimă a influenţelor exterioare sau a  condiţiilor interne.  Acest FATALISM NEVROTIC  este CULTIVAT  şi ÎNTĂRIT de psihoterapia care neagă că OMUL ESTE LIBER .  Fără îndoială că fiinţa umană este finită, iar libertatea sa este limitată.
Nu este libertatea faţă de condiţii, ci este LIBERTATEA OMULUI DE A SE ÎMPOTRIVI CONDIȚIILOR  . Aşa cum m-am exprimat odată:  „Ca profesor în două domenii, în neurologie şi psihoterapie, sunt pe deplin conştient de MĂSURA ÎN CARE OMUL ESTE SUPUS  CONDIȚIILOE BIOLOGICE , PSIHOLOGICE ȘI SOCIALE . Dar, pe lângă faptul că sunt profesor în aceste două domenii, sunt şi supravieţuitor a patru lagăre - lagăre de concentrare adică - şi în această calitate pot să dau mărturie despre gradul neaşteptat de mare în care omul este capabil să sfideze şi să înfrunte chiar şi cele mai rele condiţii imaginabile."      „Value Dimensions In Teaching" - un film color pentru televiziune produs de Hollywood Animators Inc. pentru California  junior College Association. (n.aut.)

O CRITICĂ A PANDETERMINISMULUI

Adeseori, psihanaliza a fost blamată din pricina aşa-zisului său pansexualism. în ce mă priveşte, mă îndoiesc că un astfel de reproş a fost vreodată legitim. Totuşi, mi  se pare că există o presupunere încă şi mai falsă şi mai periculoasă, respectiv aceea pe care eu o numesc „pandeterminism". Prin asta înţeleg acea viziune despre om care trece cu vederea capacitatea lui de a se împotrivi circumstanţelor, oricare ar fi  acestea. Omul nu este pe deplin condiţionat şi determinat, ci mai degrabă se  autodetermină, fie capitulând în faţa condiţiilor, fie împotri-vindu-se acestora. Cu alte cuvinte, omul, în mod fundamental, se autodetermină.

Omul nu există pur şi simplu, ci întotdeauna decide cum va fi existenţa lui, ce anume va deveni el în clipa următoare.
Prin urmare, orice fiinţă umană are în fiecare clipă LIBERTATEA SĂ SE  SCHIMBE .
De aceea putem să-i prezicem viitorul doar în cadrul larg al unui studiu statistic care se referă la un anumit grup de oameni. în orice caz, personalitatea unui individ rămâne în  mod esenţial impredictibilă.  Baza pentru realizarea unor preziceri este reprezentată de  condiţiile biologice, psihologice sau sociologice. Totuşi, una dintre principalele caracteristici ale existenţei umane este CAPacitatea omului de A SE RIDICA  deasupra acestor condiţii, de a CREȘTE  incolo de ele.
Omul este capabil să SCHIMBE  în mai bine lumea, dacă acest lucru este posibil, şi totodată este capabil SĂ SE SCHIMBE  pe sine însuşi ÎN BINE, dacă este nevoie.  Acesta a fost singurul om pe care l-am întâlnit în viaţa mea si pe care aş îndrăzni să îl numesc o fiinţă mefistofelică, o figură satanică.  Pe vremea aceea era  considerat „criminalul în masă de la Steinhof" (marele spital de boli mintale din Viena).Când naziştii şi-au început programul de eutanasiere, omul acesta deţinea toată puterea şi era într-atât de fanatic în ducerea la îndeplinire a slujbei încredinţate, încât a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca să nu lase nici măcar un singur bolnav psihic să scape de camera de gazare. După război,când m-am întors în Viena, am întrebat ce s-a întâmplat cu dr. J. - „A fost închis de ruşi în una dintre celulele de izolare ale spitalului Steinhof", mi s-a spus. „Totuşi, a doua zi, uşa celulei sale a fost găsită deschisă şi nimeni nu l-a mai văzut vreodată pe dr. J. "Ulterior, am fost convins, asemenea altora, că a reuşit să fugă în America de Sud ,ajutat fiind de tovarăşii săi. Totuşi, destul de recent  am fost căutat de un fost  diplomat austriac care fusese întemniţat vreme îndelungată dincolo de Cortina de Fier, în Siberia, cât şi în faimoasa închisoare Lubianka din Moscova. în timp ce îi făceam un  consult neurologic, acesta mă întrebă dintr-odată dacă mi s-a întâmplat să îl cunoscpe dr. J. La răspunsul meu afirmativ, el a continuat: „L-am cunoscut în închisoarea de la Liubianka. Acolo a şi murit, pe la vârsta de 40 de ani, de cancer la vezica urinară. înainte de a muri, însă, a fost cel mai bun tovarăş pe care ţi l-ai putea imagina! îi consola pe toţi. A trăit la cel mai înalt standard MORAL  . A fost cel mai bun prieten pe care mi-a fost dat să îl întâlnesc în lungii mei ani de detenţie! "Aceasta este povestea doctorului J. „criminalul în masă de la Steinhof". Cum  am putea îndrăzni noi să prezicem .  Aceste rânduri au fost scrise de dr. Viktor Frankl pentru ediţia din 1984 a cărţii  sale, deci la circa 40 de ani după evenimentele relatate în pasajul de faţă. (n.trad.)  Dr. J., dr. Erwin jekelius (1905-1952), care a organizat şi a participat direct la  uciderea a mii de pacienţi la clinica Steinhof, din Viena.  A fost arestat în 1945 de armata sovietică pentru crimele sale de război şi a murit de cancer la vezica urinară în închisoarea Lubianka, de lângă Moscova. La Steinhof nu numai că a exterminat adulţi, ci şi copii deopotrivă, arătându-se drept unul dintre cei mai nemiloşi şi zeloşi medici puşi în slujba politicii naziste. Printre metodele nenumărate pe care le-a folosit pentru  exterminare a utilizat comportamentul omului?  Putem prevedea mişcările unei maşinării, ale unui automat; chiar mai mult, am putea încerca să prezicem mecanismele sau „dinamica" psihicului uman. Dar OMUL ESTE MAI MULT DECÂT PSIHE .

Totuşi, nu libertatea are ultimul cuvânt.  Libertatea este doar una dintre feţele monedei şi doar o jumătate a adevărului. Libertatea este doar aspectul negativ al întregului fenomen, al cărui aspect pozitiv este responsabilitatea. De fapt, libertatea este în pericol să degenereze într-un simplu capriciu dacă nu este vieţuită în termenii  RESPONSABILITĂȚII. 

CREZUL MEU PSIHIATRIC
Nu se poate concepe nimic care să îl condiţioneze într-atât de mult pe om, încât să îl lase fără nici cea mai mică urmă de libertate. De aceea, în cazurile nevrotice şi chiar în cele psiho-tice, omului tot îi rămâne o rămăşiţă de LIBERTATE , oricât ar fi ea delimitată. într-adevăr, NUCLEUL  cel mai lăuntric al personalităţii pacientului nu este nici  măcar atins de psihoză.  O persoană psihotică incurabilă poate să îşi piardă capacitatea de a funcţiona, dar să îşi păstreze demnitatea sa de om.  Acesta este crezul meu psihiatric. Fără el, aş considera că nu merită să fiu psihiatru. De dragul cui aş fi? Doar de dragul maşinăriei creierului, distrusă, care nu  poate fi reparată? Dacă pacientul nu ar fi mai mult decât atât, eutanasia ar fi justificată.

PSIHIATRIA REUMANIZATĂ

Prea multă vreme - de fapt, timp de o jumătate de secol -psihiatria a încercat să interpreteze mintea omului mai degrabă ca pe un mecanism şi, în consecinţă, însăşi terapia bolilor mintale, mai degrabă în termenii unei tehnici.  Eu cred că acest vis a fost nutrit îndeajuns de mult timp.
Ceea ce începe să mijească acum la orizont nu sunt premisele unei medicine psihologizate, ci mai mult cele ale unei psihiatrii umanizate.  Totuşi, un medic care ar continua să îşi conceapă rolul în primul rând ca fiind  unul de tehnician ar mărturisi, prin aceasta, că el nu vede în pacientul său nimic mai mult decât o maşinărie, în loc să perceapă, dincolo de boală, fiinţa lui umană!  Fiinţa umană nu este un lucru printre altele; lucrurile se determină unele pe altele, în vreme ce  se OMUL SE AUTO determină. Ceea ce el DEVINE - în limitele înzestrării  sale şi ale mediului în care se află - este ceea ce el a făcut din sine însuşi. în lagărele de concentrare, de pildă, în aceste laboratoare vii, în acest loc al încercărilor, am văzut mărturisim că unii dintre tovarăşii noştri s-au comportat asemeni porcilor, în vremece alţii s-au purtat ca Sfinţii.  
 OMUL POARTA IN SINE AMBELE  potenţialităţi; pe care dintre acestea o actualizează depinde de deciziile sale, iar nu de condiţiile în care se găseşte. Generaţia noastră este realistă, căci am ajuns să cunoaştem omul asa cum este el în realitate. în cele din urmă, omul este acea fiinţă care a inventat camerele de gazare de la Auschwitz!  Dar el este deopotrivă şi fiinţa care a intrat în aceste camere de gazare cu capul sus, cu rugăciunea Tatăl nostru sau Shema Israel  pe buzele sale.   Shema Israel - crezul iudaic, aşa cum apare în Thora (evr. = învăţătura),  alcătuită din primele 5 cărţi ale Vechiului Testament, atribuite lui Moise:  „Să iubeşti pe  Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta."

miercuri, 1 octombrie 2014

SENS+iBIL+itatea este ABILitatea de a vedea SENSul.

”ENTUZIASM” provine din limba greacă și se divide în ”ENTHEOS” și ”iasm” care înseamnă ”DUMNEZEUL DIN INTERIOR”                     

                       Persoanele hipersensibile aud, văd, miros, simt mai mult decat cei din jur deci RECEPTEAZĂ mai mult din UNIVERS. La maturitate, gândesc mai mult (introvertite), reflectează, observă mai mult decat restul. Au nevoie de mai mult timp petrecut singure pentru a se putea echilibra psihic si energetic. Nu se lasă înşelate de aparenţe si latura de suprafaţă a unei persoane. Creierul acestora este mai receptiv la detalii şi subtilităţi, primeste informatia din mediul exterior si o proceseaza pentru o perioada de timp mai îndelungată. Senzatiile fizice si psihice joaca un rol primordial in structura lor de personalitate .
Receptivitatea ocupa un loc de cinste, fiind trasatura esentiala, reprezentativa a feminitatii. A fi deschis pentru a primi. Cum altfel ne-am dezvolta? Cum altfel am relationa, ne-am transforma, ne-am bucura de viata?
Avem o relatie ciudata cu feminitatea din noi , CU EMOŢIILE, EMPATIA, emotiile, INTROSPECŢIA... nu este posibil sa lucram cu ele in afara activarii atributelor ce tin de feminitate. .. . Tindem sa o excludem treptat din viata noastra, prin stilul de educare si prin valorizarea modelelor sociale ce pun accentul doar pe un anumit tip de „putere”. Astfel, traim resimtind intens efectele desconsiderarii aspectelor feminitatii: lipsa de sensibilitate, de introspectie, de reflectie, de intelegere emotionala, de deschidere, de flexibilitate, de empatie si intuitie. In general, traim aruncati intr-o logica rigida, masculină intr-o exagerare a rationalitatii, a unei gandiri ce di+seca tot, fara a mai re+întregi, re+uni apoi imaginea si a o intelege in ansamblu, într-o negare a celuilat ...
Feminitatea, sensibilitatea este greşit inteleasa chiar si de catre femei. Pentru ca o asociem puternic cu slabiciunea. Iar in societatea actuala, dorim sa fim oricum, dar in nici un caz slabi. Ii acceptam feminitatii doar cateva dintre atribute, cele care aduc rezultate vizibile si in sfera socio-profesionala - creativitatea, flexibilitatea, sensibilitatea anumitor simturi – muzicale, gustative, olfactive... însă fugim imediat de vulnerabilitate, sensibilitate emotionala, pasivitate, relaxare. Chiar daca suntem femei, inca nu am invatat sa ne cunoastem cu adevarat feminitatea, sa o acceptam in intregime si sa o celebram.
Suntem ancorati puternic in a actiona(masculinitate), cat mai mult, cat mai rapid, cat mai eficient, fara pauze de re+face+re, de reflectare, de relaxare, necesare pentru a ne încarca si a primi ghidare, fara sa-i permitem receptivitatii sa se manifeste mai intens si sa ne sustina, fara sa ştim că doar ea ne poate ajuta, de fapt, sa ne orientam in viaţă si sa primim informatiile de care avem nevoie, inspiratii si insight-uri.
Negam acceptarea principiului feminin ce se afla ascuns si neexplorat in barbat, pricipiu conturat atat de bine de catre Jung prin imaginea arhetipului Anima. Anima reprezinta o latura complexa a barbatului, bogata in aspecte ce tin de feminitate (deschiderea, tandretea, intuitia, compasiunea, generozitatea, rabdarea), care, contrar fata de ceea ce se crede in mod obisnuit, daca sunt integrate in psihismul sau, completeaza si amplifica puterea interioara. (Principiul masculin prezent in femeie este constituit de arhetipul Animus.)
Suntem impinsi inconstient, din strafunduri, sa ajungem sa ne depasim dualitatea initiala, oscilatia si negarea cand a unui pol, cand a celuilalt.
Insa, a nu valoriza si a nu intrebuinta aspectele reprezentative ale celeilalte jumatati, ne lasa incompleti si incapabili sa beneficiem din plin de toate experientele si darurile acestei vieti.
Receptivitatea, ca si calitate cu importanta vitala in existenta noastra, ar trebui sa re+stabil+easca pozitia esentiala a feminitatii, de complementaritate cu cea masculina, nu de superioritate, nu de inlocuitoare, nu de subordonata.
RECEPTIVITATEA este cea care face posibila cresterea pe toate nivelele fiintei noastre, ajutandu-ne de la a primi hrana si a ne bucura de ea prin simturi, a primi informatie, energie, noi idei, pana la a primi semnale abia perceptibile din jur, de la sine si de la ceilalti - intuitia.
RECEPTIVITATEA presupune o deschidere fina catre Univers si catre noi insine, o deschidere plina de credinta, curiozitate, atentie si rabdare, o deschidere de care avem din ce in ce mai multa nevoie acum, pentru a ne indrepta spre nou, pentru a schimba paradigme si a ne asuma creatia unei vieti acordata mai fin cu sufletul nostru.

duminică, 17 august 2014

Pilde
AMANAREA
''Un barbat, condamnat la moarte, s-a aruncat la picioarele marelui judecator, implorand eliberarea sa.
Intrucat nu credea in cuvintele sale si in nevinovatia lui, judecatorul a ramas de neinduplecat.

Cand toate rugamintile sale s-au dovedit a fi inutile, barbatul a cerut sa i se indeplineasca ultima sa dorinta.

''Este usor'', a gandit judecatorul. Poate sa arate mila fata de un om condamnat la moarte. Si a fost de acord.
- Care este dorinta ta? a intrebat judecatorul.

- Doamne, singura mea dorinta este sa mi se permita sa spun cele doua parti ale rugaciunii mele.

Judecatorul a facut gestul de generozitate si i-a indeplinit omului dorinta.
Dar omul privea temator spre judecator. Nu spunea niciun cuvant.

Dupa un timp, judecatorul si-a pierdut rabdarea si a intrebat brusc:
- Ce mai astepti? De ce nu spui rugaciunea?

- Doamne, a raspuns barbatul. Nu ma simt in siguranta. Cine imi garanteaza ca, sabia executorului nu imi va reteza capul, inainte de a-mi termina rugaciunea?

- Bine! a raspuns judecatorul. Nimic nu ti se va intampla, atat timp cat nu ti-ai terminat rugaciunea!

Barbatul s-a asezat in genunchi si a inceput sa se roage.
Dupa prima parte, s-a ridicat brusc si nu si-a mai continuat rugaciunea.

- Ce inseamna asta? a strigat judecatorul furios. Vrei sa simti taisul sabiei in ceafa ta?

- Ai jurat in fata tuturor ca, pot sa spun cele doua parti ale rugaciunii, inainte de executia mea!
Am terminat prima parte a rugaciunii si tocmai am decis sa astept, sa spun si cea de-a doua parte, inca 25 de ani de acum incolo!''
''Se spune ca intr-o zi, unul dintre discipoli, l-a intrebat pe Socrate:
- Tu continui sa ne spui ''CUNOASTE-TE PE TINE INSUTI!''
Dar tu, te cunosti pe tine insuti?

Socrate a raspuns:
- Nu! dar inteleg ceva despre aceasta necunoastere!''''Intr-o zi, intr-un sat, un intelept le vorbea discipolilor sai.
Din multimea de invatacei, unul era doar ochi, urechi si cucernicie si se ruga mai cu foc decat toti ceilalti.
Seara, cand toti se indreptau catre casele lor, cucernicul se intoarse la intelept, strigand disperat:

- O, inteleptule! Dimineata am venit calare pe camila mea, pentru a te asculta pe tine, profetul lui Dumnezeu.
Acum, camila mea a disparut. Nu se vede nicio camila, pana in departare.
Ti-am fost supus, am acordat atentie fiecarui cuvant de-al tau si am crezut in puterea lui Dumnezeu.

O, inteleptule, acum, camila mea a disparut. Este asta dreptatea divina? Aceasta este recompensa pentru credinta mea? Acestea sunt multumirile pentru rugaciunile mele?

Si, se tot vaicarea in acest fel.

Netulburat si cu un aer detasat, inteleptul ii raspunde:
- CREDE IN DUMNEZEU si LEAGA-TI BINE CAMILA!''


''Un maestru îşi ducea un ucenic în junglă.
Chiar dacă era în vârstă, îşi croia drum cu agilitate, în timp ce discipolul tot aluneca şi cădea de multe ori.

Tânărul se ridica şi mormăia mânios de fiecare dată, dar continua să-şi urmeze maestrul.
După o bună bucată de drum, au ajuns într-un loc sacru.
Fără să se oprească o clipă, maestrul si-a întors privirea catre drumul pe care il strabatusera.

- Nu m-ai învăţat nimic astăzi! spuse novicele suparat, după ce alunecase si căzuse de foarte multe ori.

- Te-am învăţat un lucru, dar nu ai reuşit să-l înţelegi! raspunse maestrul.
Încerc să te învăţ cum să nu mai repeti greşelile în viaţă si ce ar trebui sa intelegi.

- Şi cum ar trebui să le înfrunt? intreba discipolul.

- În acelaşi fel în care ar fi trebuit să înfrunţi si fiecare căzătură! a raspuns maestrul.
În loc să blestemi de fiecare data ca ai cazut, si locul unde ai căzut, trebuia să încerci SA INTELEGI CE ANUME TE-A FACUT SA ALUNECI SI SA CAZI DE FIECARE DATA! ''

miercuri, 30 iulie 2014

DESPRE MORALĂ

”Morala nu este propriu-zis doctrina care să ne înveţe cum să ne facem fericiţi, ci cum să devenim demni de fericire.” în Critica raţiunii practice

”Morala e mai mult decât o sumă de reguli, oricât de nobile şi bine intenţionate ar fi aceste reguli; morala este expresia directă a iubirii şi a inteligenţei.”

”Morala este renunţarea la voinţa de a fi.” în Voinţa de putere (1918)
”Morala nu e decât igiena minţii şi a inimii.”

”Morala e izvorul libertăţii, morala e condiţia libertăţii, morala e pavăza libertăţii.”  în Jurnalul fericirii


luni, 14 iulie 2014

Despre voință

”Voinţa omului este un privilegiu, o idee înaltă, chiar când nu se ia în consideraţie folosirea ei morală. Simpla voinţă ridică deja pe om deasupra animalităţii, iar voinţa morală îl saltă până la divinitate.”Schiller
”Nu căuta să meargă lumea după voinţa ta, ci îndreaptă voinţa ta după mersul lumii. Şi vei ieşi bine.”Epictet
”Dreptul este totalitatea condiţiilor în care voinţa liberă a fiecăruia poate coexista cu voinţa liberă a tuturora, în conformitate cu o lege universală a libertăţii.” Immanuel Kant
”Elementul intelectual se epuizează, voinţa este neobosită. După o îndelungată MUNCĂ intelectuală, oboseala creierului este evidentă aşa cum obosesc braţele după o muncă fizică grea. A acumula cunoştinţe presupune efort... Voinţa este propria noastră existenţă.”Arthur Schopenhauer
”Se face o pledoarie în favoarea răului, căci "omul are nevoie de ce e mai rău în el, dacă vrea să parvină la ce are mai bun". Pentru aceasta sunt exaltate voluptatea, nevoia de dominare, grandoarea solitară, iubirea de sine, refuzul laşităţii, dispreţul faţă de înţelepciunea plângăreaţă. Specia se conservă numai prin spiritele puternice şi rele, acestea asigură progresul umanităţii. Sunt elogiate pasiunile afirmative: orgoliul, bucuria, sănătatea, ostilitatea, războiul, respectul, voinţa puternică, înalta disciplină intelectuală, voinţa de putere, recunoştinţa faţă de Pământ şi viaţă, tot ceea ce e bogat şi vrea să dăinuiască, forţa virtuţilor ce transfigurează.Friedrich Nietzsche În ”Așa grăit-a Zarathustra” 

Voința este un concept filozofic.  Reprezintă capacitatea de a transforma intenția în acțiune, chiar dacă se întrevăd dificultăți în obținerea lucrului dorit. Este puterea care dă impulsul de a porni la drum și concentrarea de forțe fizice și psihice pentru a pune lucrurile în mișcare. Un exemplu de „aplicare” a voinței este încercarea de a lăsa fumatul sau a scăpa de alte vicii.
Înainte de a beneficia de voință, trebuiesc parcurse câteva etape:
 • Alegerea obiectivului dorit;
 • Crearea unui „plan de atac”;
 • Executarea planului.

Voința nu poate fi susținută la cote maxime la nesfârșit, fiind de obicei temporară. Menținerea voinței necesită o concentrare deosebită, este foarte obositoare și de aceea foarte greu de menținut, de obicei apar alte lucruri care vor distrage concentrarea. Pentru a nu pierde concentrarea trebuiesc folosite o serie de metode pentru a menține vionța la cote maxime. Rezultatul este mai bun atunci când în loc să fie folosită voința direct în lupta cu problemele, aceasta este folosită în principal în lupta cu transformarea mediului, a obstacolelor sociale și a obiceiurilor.
 ”Voința inimii dă aripi picioarelor” proverb  românesc 

sâmbătă, 5 iulie 2014

IERTAREA- ”Iubește păcătosul și urăște păcatul”

 • “Iertarea este mireasma pe care violeta o lasă pe călcâiul care a strivit-o.”  Mark Twain
 • “Numai cei curajosi stiu sa ierte!”  Lawrence Sterne
 • “Iertarea e in firea unui om virtuos.”   Ramakrishna
 • “Iarta adesea pe altii, niciodata pe tine.”   Publilius Syrus
 • “Cel bland nu inclina spre razbunare, ci mai mult spre ieratre.”  Socrate
 • “Nu-i iertam pe cei care ne fac sa rosim.”  Jean Francois de La Harpe
 • “Eu sunt de parere ca a cere iertare inseamna mai mult decat a avea remuscari.”  Sharat Chandra Chatterji
 • “Cand n-am iertat eu insumi, mai pot sa fiu iertat?”   Mihail Iurievici Lermontov
 • “A ierta este, in esenta, un atribut dumnezeiesc, iertarea omoneasca aparand in consecinta ca inca o proba a prezentei suflului divin in faptura.”  Nicolae Steinhardt
 • “Partea cea mai nobila a ratiunii este impotriva furiei mele. Ea imi spune ca este lucru mai pretios sa ierti decat sa te razbuni.”  William Shakespeare
 • “A ierta inseamna a oferi celuilalt ocazia de a mai gresi odata.”  Goethe
 • “Cine iarta are dreptate, mania greseste.”  Voltaire
 • “A refuza să ierţi poate fi infinit mai rău decât a ucide, deoarece crima este deseori un impuls al unui moment de fierbinţeală, în timp ce lipsa de iertare este o alegere deliberată şi rece a inimii.”  George McDonald
 • “Înţelegerea este, adesea, un preludiu la iertare, dar nu sunt acelaşi lucru şi de multe ori iertăm ceea ce nu putem înţelege (fiindcă nu vedem altă cale) şi înţelegem ceea ce nu poate fi iertat.” Mary McCarthy
 • “M-am rugat la Dumnezeu să îmi dea o bicicletă, dar am aflat că Dumnezeu nu îţi pune în traistă. Aşa că am furat o bicicletă şi m-am rugat pentru iertare.” Anonim
 • “Psihanaliza este spovedanie fără iertare.”  G.K. Chesterton
 • “Suntem siguri că există iertare, deoarece există o Evanghelie, iar esenţa însăşi a Evangheliei zace în proclamarea iertării păcatelor.” Charles Haddon Spurgeon
 • “Viata care are nevoie de iertare are ea prima datorie aceea de a ierta.”  Edward Litton
 • “O iertare fara uitare nu face prea multe parale.” A. Popescu
 • “Iubirea este un act de iertare nesfârşită, o privire tandră care devine un obicei.”Peter Ustinov
 • “Sunt vrednice de iertare lucrurile făptuite nu cu gând ascuns, ci din pricina unei greşeli de calcul.” Tucidide
 • “Atunci când trecem cu vederea greşelile altora, imităm extraordinara iertare a lui Dumnezeu.” Ken Sande
 • “Iertarea nu schimbă şi nu şterge faptele. Cred că oamenii fac o confuzie: iau acceptarea drept iertare.” Ileana Vupescu
 • “Omule, dacă tu judeci, n-ai iertare, căci judecându-i pe alţii te condamni pe tine.” Sfantul Pavel
 • “Mai mult câştigi prin iertare decât prin violenţă.” La Fontaine
 • “Îi iertăm adesea pe cei care ne plictisesc, dar nu le putem acorda iertare celor plictisiţi de noi.” La Rochefoucauld
 • “Viaţa este o aventură în iertare.”  Norman Cousins
 • “Nu există iubire fără iertare si nu există iertare fără iubire.” Bryant H. McGill
 • “Dacă ierţi, iartă totul! Altfel n-ar mai fi iertare.” Lev Tolstoi
 • “Fii îngăduitor, căci toţi avem nevoie de iertare.” Seneca
 • “Inima mamei este un adânc abis la capătul căruia găseşti de fiecare dată iertare.”Honore de Balzac
 • “Nu-I cer iertare lui Dumnezeu. Nu cer iertare nimănui. Ma iert eu însămi… Sper că există un Iad şi pentru cei buni.” Eugene Gladstone O’Neill
 • “Iertarea e, de fapt, experimentarea în imaginaţie a versiunii revizuite a zilei, experimentarea în imaginaţie a ceea ce doreşti să fi experimentat în carne şi oase. De fiecare dată când cineva iartă cu adevărat – adică, de fiecare dată când retrăieşte evenimentul aşa cum trebuia să fi fost trăit – se naşte din nou.” Neville Goddard
 • “Iertarea este o formă a mândriei pasive când nu putem altfel pedepsi pe cel care ne-a umilit sângeros.”  P. Constantinescu
 • “Iertare înseamnă identificarea omului cu idealul sau ţinta lui în viaţă.”  Neville Goddard
 • “Iertarea este cheia spre acţiune şi libertate.”  Hannah Arendt
 • “Iertarea este o virtute creştină.” Alexandre Dumas
 • “Iertarea e regăsirea unei averi înstrăinate.” Schiller
 • “Iertarea este cheia fericirii.” Doreen Virtue
 • “Iertarea este actul prin care admitem că suntem ca alţi oameni.” Christina Baldwin
 • “Iertarea este calea spre înţelepciune. Iertarea este curaj spre a trăi cu putere.”Claudiu Ovidiu Tofeni
 • “Iertarea înseamnă a te ridica mai presus decât cei ce te-au insultat.” Napoleon Bonaparte
 • “Omul cand iarta, imita pe Dumnezeu.” Chilea Sebastian
 • “Iert cu usurinta pentru ca nu sunt dusmanos: am impresia ca ura este dureroasa. Cand cineva a vrut sa se impace cu mine, vanitatea mi-a fost flatata si am incetat de a-l privi ca dusman pe omul care-mi facea serviciul de a-mi oferi o parere buna despre mine.”  Charles de Secondat, baron de Montesquieu
 • “E mult mai usor sa ierti un dusman, decat sa ierti un prieten.” William Blake
 • “Cei slabi nu vor putea niciodata sa ierte. Iertarea este calitatea celor puternici.” Mahatma Gandhi
 • “Iertati-va dusmanii, dar nu le uitati numele.”   John F. Kennedy
 • “Daca va exista ceva de iertat, intotdeauna va exista si ceva de condamnat.” Friedrich Nietzsche
 • “Nimic nu-i mai greu de iertat decât meritele altuia.”  D. Diderot
 • “Sa gresesti e omeneste!”  Seneca
 • “O femeie poate sa ierte orice, in afara de faptul sa nu-ti pese de ea.”  Marin Preda
 • “Insulta va asaza sub nivelul dusmanului, revolta va pune la nivelul sau, numai iertarea va pune deasupra sa.” Benjamin Franklin
 • “Cat timp iubesti, ierti.”  Francois de La Rochefoucauld
 • “Iertarea intra si ea intre legile omenesti. Cei destepti sunt toleranti si iarta. Numai prostii sunt rai si razbunatori.”  Victor Duta
 • “A ierta inseamna a arunca pe fereastra o experienta capatata cu mare stradanie.” Arthur Schopenhauer
 • “Daca un om iarta usor si trece cu vederea ofensele, aceasta arata ca sufeltul sau se inalta deasupra injuriilor, asa ca nu poate fi atins.”   Francis Bacon
 • “Razbunandu-te te faci egalul adversarului; iertandu-l te arati superior lui!” Francis Bacon
 • “A ierta este o fapta mai nobila si mai rara decat aceea de a se razbuna.”   William Shakespeare
 • “Chiar daca e bun Dumnezeu si te iarta, pacatul ramane si apasa, apasa si nu vrea sa te ierte!”  Liviu Rebreanu
 • “Dumnezeu ma va ierta. Este treaba lui.”  Heinrich Heine
 • “E adevarat ca o femeie nu iarta niciodata altei femei ca i-a luat barbatul, chiar daca nu-l mai iubea.” Alexandre Dumas
 • “Cand esti bine dispus, totul ti se pare tolerabil. Ierti. Iertarea e un chip al bunei dispozitii.”   Andrei Plesu
 • “Este mult mai costisitoare razbunarea decat uitarea ei.” Proverb englez
 • “Sa ierti bucuros greselile si injuriile la cel dintai semn de pocainta.” Maurice Thorez
 • “Crima nu iarta niciodata pe criminal.”  Victor Hugo
 • “Ura pe care o porti este un carbune aprins in inima ta care iti face mai mult rau tie decat lor.”   Lawana Blackwell
 • “Nici o razbunare nu este atat de completa ca iertarea.”   Josh Billings
 • “A gresi este omenesc; a ierta este un lucru rar.”   Franklin P. Adams
 • “Ura te face mai mic, in timp ce iertarea te forteaza sa cresti dincolo de limitele tale.”  Cherie Carter-Scott
 • “Iarta multe lucruri celorlalti; nu-ti ierta nimic tie.”    Ausonius
 • “A gresi este omenesc; a ierta este divin.”   Alexander Pope
 • “Bucuria inefabila a iertarii si a fi iertat formeaza un extaz care ar putea sa trezeasca invidia zeilor.”  Elbert Hubbard
 • “Atunci cand ierti pe cineva nu inseamna ca te impaci cu acea persoana, de fapt, reusesti sa impaci o idee cu tine insuti.”  Cristian Teleuca
 • “Intotdeauna iarta-ti dusmanii. Nimic nu-i agaseaza mai mult!”  Oscar Wilde
 • “Cu timpul vei invata ca incercând sa ierti sau sa ceri iertare, sa spui ca iubesti, sa spui ca ti-e dor, sa spui ca ai nevoie, sa spui ca vrei sa fii prieten, dinaintea unui mormânt, nu mai are niciun sens.” Jorge Luis Borges
 • “Mi-am distrus toti dusmanii facandu-i prietenii mei, prin iertare.”  Abraham Lincoln
 • “Omul virtuos trebuie sa imite arborele de santal care, atunci cand este taiat, parfumeaza securea care-l loveste. Un om care se gandeste sa se razbune, are deschisa propria sa rana, care altfel s-ar vindeca si s-ar inchide.”  Francis  Bacon
 • “Este adevarat ca a ierta din varful buzelor nu este egal cu a ierta din inima. Pentru ca iertarea sa treaca de pe buze la inima este nevoie ca timpul sa vindece rana. Exista un timp pentru toate, deci si un timp al iertarii, trebuie sa-l lasi sa curga normal in a sa clepsidra!”   Rita Drumes
 • “Oamenii te iarta daca faci crime, dar nu te iarta daca esti fericit.”  Constantin Noica
 • “Iertarea este indemnul lui Dumnezeu.”   Martin Luther
 • “Nu e razbunare mai buna decat iertarea.”  Josh Billings
 • “Nimic nu provoaca iertarea asa cum o face dorinta de razbunare.”  Scott Adams
 • “Iubeste adevarul, dar iarta greseala!”   Voltaire
 • “Cel mai bun lucru pe care il poti da dusmanului este iertarea, unui adversar toleranta, unui prieten inima, copilului un bun exemplu, unui tata respectul, mamei tale o conduita de care sa fie mandra, tie iti datorezi respectul, tuturor oamenilor generozitatea.”   Benjamin Franklin
 • “Publicul este extraordinar de tolerant. Iarta orice, mai putin geniul.”  Oscar Wilde
 • “Noi nu trebuie doar sa iertam, ci sa si uitam. Nu ierta doar din ascultare fata de Dumnezeu, ci din placere pentru ceilalti.”  Sfantul Ioan Gura de Aur
 • “Cand nu-l ierti pe altul, nu-l amarasti atata pe el, pe cat te jignesti pe tine insuti.” Sfantul Ioan Gura de Aur
 • “Intra in biserica si te caieste. Aici nu se trage la judecata, ci se da iertarea pacatelor.”  Sfantul Ioan Gura de Aur
 • “Cand vom ierta totul, le vom castiga pe toate.”  Sfantul Ioan Gura de Aur
 • “Iertarea e cea mai puternica dintre puteri: face bine atat celui care o acorda, cat si celui care o primeste!”  Goethe
 • “Orice-ti iarta cineva, numai un lucru nu: sa fii mai mare decat dansul!”  Nicolae Iorga
 • “Si-ar fi iertat si propriul ucigas daca acesta i-ar fi lasat ragaz!”   Valeriu Butulescu
 • “Gloria crestinatatii este sa cuceresti prin iertare.”  William Blake
 • “Dragostea inseamna sa nu trebuiasca sa-ti ceri iertare niciodata.” Erich Segal
 • “A ierta înseamnă a elibera un prizonier şi a descoperi că prizonierul erai tu.” Lewis Smedes
 • “A nu ierta înseamnă a fi în război cu noi înşine, pentru că suntem eliberaţi în funcţie de capacitatea noastră de a ierta.”  Neville Goddard
 • “Mai bine sa ierti pe cel vinovat, decat sa pedepsesti pe cel nevinovat.”  Proverb romanesc
 • “Lesne a ierta, anevoie a uita.”  Proverb romanesc
 • “Cu iertarea ce tu faci, dobandesti pe toti de frati.”  Proverb romanesc
 • “Toata greseala are iertarea ei.” Proverb romanesc
 • “Cel care îţi face un rău nu te va ierta niciodată.”   Proverb romanesc
 • “A nu ierta, e ca şi cum ai sta la o masă copioasă, înfruptându-te cu poftă din propriul tău cotlet.”  John Ortberg
 • “Iertarea înseamnă să eliberezi pe cineva realizând că de fapt tu erai prizionierul.”  Max Lucado
 • “Nu realizezi cat de puternic esti pana nu experimentezi iertarea.”  Paulo Coleho
 • “Uitarea si mersul mai departe sunt cea mai buna întelepciune. Cel care isi atinge idealul tocmai prin aceasta il depaseste.”  Nietzche

 "Nu este momentul sa invatam din trecut ca teroarea nu aduce nimic bun?" 
"Este imposibil sa suferi fara a face pe cineva sa plateasca pentru asta; fiecare nemultumire contine deja o razbunare."
Friedrich Nietzsche

"Nu exista nici o razbunare atat de completa precum iertarea."
Josh Billings

"Razbunarea este adeseori la fel ca si cum ai musca un caine pentru ca acesta te-a muscat pe tine."
Austin O'Malley

"Eliberarea maniei adeseori inlesneste iertarea; mania ascunsa adeseori se intareste intru razbunare."
Edward G. Bulwer-Lytton

"Dulce este razbunarea, mai cu seama pentru femei."
Byron

"Razbunarea este dulce si nu ingrasa."
Alfred Hitchcock

"Razbunarea nu este intotdeuna dulce; odata ce se infaptuieste, ne simtim inferiori victimii noastre."
Emil Cioran

"Razbunarea nu este un sentiment nobil, dar este unul uman."
Rudy Giuliani

"In razbunare, ni se poate intampla cel mult sa devenim egali cu vrasmasii nostri, in timp ce in iertare aratam mai multa intelepciune si inteligenta."
Paulo Coelho

"Razbunarea infaptuita va sfasia adesea inima si va tortura constiinta."
Arthur Schopenhauer

"Razbunarea nu ne poate potoli emotiile intr-o mai mare masura decat apa sarata potoleste setea."
Walter Weckler

"Se pare asadar ca oamenii sunt cu mult mai predispusi sa se razbune decat sa faca o fapta buna."
Spinoza

"Razbunarea nu poate avea inteles; ranind nu ti se duce rana din suflet."
Nicolae Iorga

"Greselile se indreapta, pacatele se razbuna."
Nicolae Iorga

Dupa răzbunare, ura trece la celălalt."
Nicolae Iorga

"Oamenii sunt mai inclinati sa-si razbune ranile decat sa rasplateasca bunatatea."
Thomas Fuller

"Inteleptul isi razbuna relele ce i s-au facut prin fapte bune."
Lao Tsu

"Nimic nu face sufletul uman sa para mai puternic decat atunci cand ocoleste razbunarea si indrazneste sa ierte o greseala."
Edwin Hubbel Chapin

"Succesul este cea mai dulce razbunare."
Vanessa Williams

"O inima mare, sigura pe ceea ce vrea, nu se razbuna; ea nu simte necazul ce i s-a adus."
Seneca

"A fi manios inseamna sa te razbuni pe tine insuti pentru greselile altora."
Alexander Pope

"Dragostea are locul sau, la fel ca si ura. Pacea are locul sau, la fel ca si razboiul. Mila are locul sau, la fel ca si cruzimea si razbunarea."
Meir Kahane

"In razbunare si in dragoste femeia este mai barbara decat barbatul."
Nietzsche

"Impiedica aparitia ofenselor; este mai usor sa le eviti decat sa eviti o razbunare."
Baltasar Gracian

"Legea ochiului pentru ochi sfarseste prin a orbi intreaga lume."
Mahatma Gandhi

"Inainte de a porni pe drumul razbunarii, sapa doua morminte."
Confucius

"Cel bland nu se indreapta spre razbunare, ci mai cu seama catre iertare."
Aristotel

"Daca ne intepi oare nu sangeram? Daca ne gadili oare nu radem? Daca ne otravesti oare nu murim? Si daca gresesti in fata noastra nu ar trebui oare sa ne razbunam?"
William Shakespeare

"Razbunarea este desearta ei insasi; este groaznica hrana ce cu ea insasi se hraneste; deliciul ei este crima, iar finalul ei disperarea."
Friedrich Schiller

"Oricare ar fi motivul unei insulte, este intotdeuna cel mai bine sa o treci cu vederea; caci prostia nu merita resentiment, iar rautatea este pedepsita prin neglijare."
Samuel Johnson

"Un om care contempleaza razbunarea isi tine ranile sangerande."
Francis Bacon

"Ce ar trebui sa faca o persoana inteleapta atunci cand primeste o lovitura? La fel ca si Cato atunci cand a fost atacat; nu s-a infierbantat sau a razbunat insulta ci, pur si simplu, a ignorat-o."
Seneca

"Ambitia si razbunarea sunt mereu infometate."
Proverb danez

"Fara iertare, viata este guvernata de un nesfarsit ciclu de resentimente si razbunari."
 Roberto Assagioli

"Oamenii ar trebui sa fie ori tolerati ori distrusi complet, pentru ca daca le aduci cea mai mica ofensa sunt gata sa se razbune, dar daca ii afectezi grav nu sunt capabili sa se intoarca impotriva ta. Asadar, raul pe care il faci unui om trebuie sa fie in asa fel infaptuit incat sa nu te temi de vreo razbunare din partea sa."
Niccolo Machiavelli

"Nu lupta impotriva nimanui, nu te razbuna, nu barfi pe nimeni."
Sri Sathya Sai Baba

"Razbunarea este asociata cu natura si instinctul, si nu cu legea. Legea, prin definitie, nu se poate supune acelorasi reguli ca si natura."
 Albert Camus

"Omenirea trebuie sa evolueze de la toate conflictele umane la o metoda care respinge razbunarea si agresiunea. Fundatia unei astfel de metode este dragostea."
 Martin Luther King, Jr.

"Vointa de a supravietui nu este la fel de importanta precum cea de a domina... raspunsul fata de o agresiune criminala este razbunarea."
Jeff Cooper

"RAZBUNARE, substantiv comun. Stanca naturala pe care se sprijina Templul Legii."
Ambrose Bierce

"Fara razbunare, raul ar putea fi eradicat intr-o buna zi de pe pamant."
Anonim

"Razbunarea este o marturisire a durerii."
Proverb latin

"Razbunarea preschimba o mica dreptate intr-o mare nedreptate."
Proverb german

"Razbunarea este asemeni unui idol dezbracat adorat in vremea barbara."
Percy Bysshe Shelley

"Atunci cand am gustat razbunarea prima oara parea la fel de aromata ca vinul, calda si savuroasa cand o inghiteam; gustul ei ulterior, metalic si coroziv, mi-a dat senzatia ca as fi otravita."
Charlotte Bronte

"Razbunarea este un fel de justitie salbatica care, cu cat mai mult natura omului o traieste, cu atat mai mult legea ar trebui sa o reprime."
Francis Bacon

"Nimic nu este mai costisitor, mai steril decat razbunarea."
Winston Churchill

"Este mai bine sa ti se faca decat sa faci o nedreptate."
Marcus Tullius Cicero

"Iertarea este mai buna decat razbunarea, intrucat iertarea este un semn al unei naturi blande, in vreme ce razbunarea este un semn al unei naturi salbatice."
Epictet

"Razbunarea atrage dupa sine razbunare."
Erasmus

"Intarzierea in razbunare iti aduce o si mai puternica lovitura."
John Ford

"Razbunarea cu sange rece este actiunea si fapta divolului."
Thomas Fuller

"Atunci cand se razbuna, un om nu este decat egal inamicului sau; atunci cand se abtine sa se razbune, el ii este superior."
Thomas Fuller

"Atunci cand un barbat iti fura nevasta, nu este razbunare mai mare decat sa-l lasi sa o pastreze."
Sacha Guitry

"A trai bine este cea mai buna razbunare."
George Herbert

"Cineva care este prejudiciat nu trebuie sa intoarca prejudiciul caci, sub nici un motiv, nu poate fi drept sa faci o nedreptate; si nu este drept sa intorci un prejudiciu sau sa faci un rau vreunui om, oricat de mult ai avut de suferit din pricina lui."
Socrate

"Razbunarea este intotdeuna placerea slaba a unei minti mici si inguste."
Juvenal

"Vechea lege a ochiului pentru ochi face toata lumea sa orbeasca. Intotdeuna este timpul potrivit sa faci lucrul potrivit."
Martin Luther King, Jr.

"Cea mai buna maniera de a ne razbuna este sa nu ne asemanam celui care ne-a facut rau."
Jane Porter

"Este de neinteles ca oamenii, in schimbul unui secol de nedreptati, sa ceara razbunare doar o singura zi?"
Maximilien Robespierre

"Oamenii virtuosi se  razbuna adeseori pentru constrangerile la care se supun prin plictiseala pe care o inspira."
Confucius

"Umilinta: Rabdare iesita din comun pentru planificarea unei razbunari de scurta durata."
Ambrose Bierce

"Razbunarea noastra va fi motivul de ras al copiilor nostri."
Bobby Sands

"Petrece mai bine noaptea in supararea insultei decat in cainta razbunarii."
Proverb arab

"Un par splendid este cea mai buna razbunare."
Ivana Trump

"A arata bine este cea mai buna razbunare."
Ivana Trump

"Razbunarea este profitabila, recunostiinta este scumpa."
Edward Gibbon

"Razbunarea pe limba ei piere."
Proverb

"A te razbuna cu jumatate de inima inseamna sa atragi asupra ta dezastrul: fie condamna, fie incoroneaza-ti ura."
Pierre Corneille

"Celui care isi razbuna tatal nimic nu-i este imposibil."
Pierre Corneille

"Jignirea este ucisa mai curand prin dispret decat prin razbunare."
Proverb

"Cele mai multe razboaie nu au loc din pricina lipsei unor resurse precum hrana si apa ci, mai curand, pentru cucerire, razbunare si ideologie."
Steven Pinker

"Intotdeuna este mai usor sa inapoiezi un rau decat un serviciu: recunostiinta este o povara, dar razbunarea este usor de platit."
Tacitus

"Zeul razbunarii ii urmareste pe cei ingamfati."
Seneca

"Suntem invatati ca razbunarea este puternica si compasiunea slaba. Suntem invatati ca puterea este mai importanta decat dragostea."
Sharon Salzberg

"Ura este razbunarea lasului pentru ca este intimidat."
George Bernard Shaw